Szkolni wolontariusze przygotowali świąteczną niespodziankę dzieciom z niepełnosprawnościami

Szkolni wolontariusze przygotowali świąteczną niespodziankę dzieciom z niepełnosprawnościami

Praca szkół w warunkach epidemii okazała się nie lada wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia realizacji programu nauczania, ale także organizacji zajęć pozalekcyjnych i innych form aktywności szkolnej. Ucierpiały relacje rówieśnicze, spadło zainteresowanie wolontariatem. Otrzymujemy w tej sprawie wiele sygnałów od nauczycieli, m.in. na Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu.  Tym bardziej cieszą takie międzyszkolne akcje jak „Mikołajkowy Wolontariat – pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami”, która odbyła się w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”.

Z pomocą dla ZOL

Akcja polegała na przygotowaniu świątecznych paczek dla 25 dzieci mieszkających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich. Dzieci te mają bardzo poważne niepełnosprawności. Dla wielu, z uwagi na ich sytuację rodzinną, ZOL jest jedynym domem. Wraz z pandemią placówka została właściwie odcięta od reszty świata. W akcję zaangażowały się 4 szkolne koła wolontariatu, działające w: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach,  Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku,  Szkole Podstawowej w Andryjankach, Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza.

Paczki, prezenty, podarki

Każde z kół zorganizowało u siebie w szkole zbiórkę rzeczową. Zebrano mnóstwo zabawek, słodyczy, puzzli, artykułów higienicznych.  Było ich tak dużo, że zdecydowano część darów przekazać także do szkół specjalnych: w Bielsku Podlaskim oraz w Siemiatyczach, z myślą o uczniach, którzy ze względu na ciężkie choroby są objęte nauką domową. Młodzi wolontariusze piekli i zdobili pierniki, samodzielnie wykonali świąteczne stroiki. Zorganizowali szkolny kiermasz ciast, dzięki czemu zebrano dodatkowe środki na zakup potrzebnych dzieciom rzeczy (dresy, pościel). Brawa dla koordynatorek wolontariatu w każdej ze szkół! Sprawnie zorganizowały wszystkie działania i potrafiły skoordynować pracę młodzieży pomimo obiektywnych problemów związanych z epidemicznymi obostrzeniami. Paczki do ZOL dostarczyli 6 grudnia oraz tuż przed wigilią Bożego Narodzenia pełnoletni wolontariusze z PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu. Międzyszkolna akcja pomocowa dla ZOL znalazła bowiem także pozaszkolne rozwinięcie. Zaangażowały się organizacje pozarządowe i wiele osób prywatnych. Działania pomocowe poza szkołami skoordynowali  właśnie PełnoAktywni.

Pomysły na dalsza współpracę

Akcja była okazją do nawiązania kontaktu pomiędzy lokalnymi szkołami podstawowymi a ZOL. Zrodził się pomysł, aby szkolne koła wolontariatu kontynuowały pomaganie dla ZOL także po okresie świątecznym. Może to być zarówno bieżące wsparcie rzeczowe, jak i organizowanie wspólnych spotkań szkolnych wolontariuszy z dziećmi z ZOL, angażowanie we wspólne działania (także w wolontariacie). Nawiązanie bliższych relacji (nowych znajomości, przyjaźni) dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnościami przyniesie nieocenione korzyści dla obu stron.

 

Międzyszkolna akcja „Mikołajkowy Wolontariat – pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami” została zorganizowana w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.