#PodlaskiePomaga

#PodlaskiePomaga

Przedświąteczna pomoc ma już swoją tradycję w Subregionie Bielskim. Tym razem wolontariusze zorganizowali zbiórki rzeczowe i finansowe, piekli i zdobili pierniki, własnoręcznie wykonali świąteczne stroiki oraz kartki z życzeniami. Następnie zrobili paczki, które tuż przed świętami rozwieźli seniorom oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. Prezenty trafiły do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach Średnich, szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim, Domów Pomocy Społecznej w: Łubinie Kościelnym, Koszewie, Knorydach, Kożynie, Brańsku oraz Nurcu. Świąteczną pomoc otrzymało łącznie około 400 osób!

Akcje pomocowe przygotowały organizacje, które już latem podjęły współpracę w ramach lokalnej koalicji wolontariatu. Koalicja zrealizowała w 2021 r. działania w ramach 3 regionalnych akcji Korpusu Solidarności: #CzysteRzeki  #WolontariatPamięci oraz #PodlaskiePomaga. Świąteczna pomoc dla seniorów i dzieci z niepełnosprawnościami wpisuje się właśnie w tę trzecią akcję, realizowaną na terenie całego woj. podlaskiego. Organizacje chcą łączyć siły we wspólnym pomaganiu, dlatego zawiązują w Subregionie Bielskim także Podlaską Sieć Samopomocową „Podaj Dalej”.

W świąteczne pomaganie zaangażowali się członkowie i wolontariusze z następujących organizacji: Stowarzyszenie Bielskie Babeczki, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”, Koło Gospodyń Wiejskich „Orzeszki for You”, Koło Gospodyń Wiejskich „Szanelki”. Ponadto wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu działających w szkołach podstawowych w: Orli, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Dziadkowicach, Grodzisku, Andryjankach.

Inicjatorem akcji #PodlaskiePomaga realizowanej w całym w woj. podlaskim jest CAS Pryzmat z Suwałk. Akcja realizowana jest w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Fot.: Stowarzyszenie Bielskie Babeczki; Stowarzyszenie „Centrum na Wchodzie”