PODAJ DALEJ – ruszyła Podlaska Sieć Samopomocowa!

PODAJ DALEJ – ruszyła Podlaska Sieć Samopomocowa!

Już kilkanaście organizacji i grup nieformalnych z całego Subregionu Bielskiego nawiązało współpracę w ramach Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej). Od października 2021 spotykamy się w Bibliotece w Bielsku Podlaskim. Spotkania są okazją, aby lepiej się poznać, dowiedzieć co kto robi, komu pomaga, aby się zintegrować i zaplanować wspólne działania. Tworzymy także listę naszych potrzeb i zasobów. Rozpoczynamy pracę nad celami i misją Sieci. Sprawdzamy co nas łączy i na jakich wartościach chcemy opierać naszą współpracę.

Kim jesteśmy?

Część organizacji zna się już od ponad roku, gdyż połączyło nas wspólne niesienie pomocy podczas epidemii Covid-19. Właśnie na tamtej niesamowitej energii społecznej budujemy obecnie PSS Podaj Dalej. Co bardzo cieszy, dołączają także nowe, czasem bardzo młode organizacje i grupy nieformalne. Coraz więcej jest wśród nas kół gospodyń wiejskich. A łączy nas wszystkich chęć pomagania.

Młodzi wolontariusze także są z nami

Blisko współpracujemy ze szkolnymi kołami wolontariatu. Równolegle z powstaniem PSS Podaj Dalej, zawiązujemy Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu. Młodzi wolontariusze i ich opiekunowie są niezastąpieni w akcjach pomocowych. Jako Sieć zamierzamy wspierać szkolny wolontariat oraz dawać możliwość działania młodym wolontariuszom także poza ich szkołami.

Pierwsze wspólne akcje

Pomimo, że Sieć istnieje zaledwie od niespełna 3 miesięcy, są już pierwsze efekty naszej współpracy. Duża przedświąteczna pomoc trafia do seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnościami. W listopadzie i grudniu członkowie Sieci razem ze szkolnymi kołami wolontariatu i innymi lokalnymi partnerami zorganizowali zbiórki rzeczowe, finansowe, było wspólne pieczenie i dekorowanie pierników, robienie kartek świątecznych i stroików. Przygotowano paczki, które są rozwożone do DPS-ów, ZOL-ów, szkół specjalnych. Łącznie pomoc trafi do ponad 400 osób!

/Aktualizacja: 02.01.2022:

Dowiedz się więcej o akcji „Mikołajkowy Wolontariat”.

Zobacz podsumowanie akcji „Mikołajkowy wolontariat 2021”

Zobacz wspólne dekorowanie pierników w ramach akcji „Zostań Świętym Mikołajem”.

Zobacz jak pomagały szkolne koła wolontariatu. /

Współpracujemy też zdalnie

Oprócz grupy założycielskiej PSS Podaj Dalej, jest także wiele osób i organizacji, które, na razie zdalnie wspierają działania Sieci. Przestrzenią naszych spotkań wirtualnych jest Facebook. W grupie  „PSS Podaj Dalej” jest już ponad 100 osób. Wymieniamy się tam informacjami, pomysłami, edukujemy i inspirujemy. Ma ona ustawienia grupy prywatnej, aby swobodnie móc dyskutować także o  wewnętrznych sprawach Sieci i planować działania. Miejscem, gdzie zaś działania Sieci ogłaszamy światu jest m.in. grupa otwarta „Subregionalny Węzeł NGO”, skupiająca 230 członków. Wkrótce Sieć będzie miała także własną internetową platformę pomocową.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Sieci zapraszamy do kontaktu z koordynatorką samopomocy (Beata Małkińska, tel. 501 774 675) oraz przysłania zgłoszenia.

Projekt „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.