Podróż w poszukiwaniu potencjałów i zasobów („Lider Samopomocy”)

Podróż w poszukiwaniu potencjałów i zasobów („Lider Samopomocy”)

„Lider Samopomocy” to program edukacyjny dla liderek i liderów organizacji oraz grup nieformalnych zajmujących się pomaganiem. Organizacje i grupy te zawiązały jesienią tego roku Podlaską Sieć Samopomocową „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej). Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się 16 grudnia 2021 r. a poprowadziła je Ewa Jasińska – doświadczona trenerka i animatorka Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (sieć SPLOT) oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 16 osób.

Pani Ewa zabrała nas w warsztatową podróż, podczas której mogliśmy przyjrzeć się potencjałom,  jakie w każdym z nas drzemią. Dowiedzieliśmy się o co należy szczególnie zadbać, co jest naszą siłą w pracy z innymi, byciu liderem/liderką.  Poznawaliśmy pasje i zainteresowania innych, przyjrzeliśmy się wartościom, które nas łączą, temu co kieruje naszymi wyborami i co może mieć szczególne znacznie dla budowania relacji z innymi osobami. To była niezwykle inspirująca podróż, bardzo pomocna zarówno dla rozwoju własnych organizacji i grup, jak i dla tworzenia więzi wewnątrz naszej nowo zawiązanej Sieci.  

Program „Lider Samopomocy” realizowany jest w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, który jest jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.