PełnoAktywnych jest coraz więcej!

PełnoAktywnych jest coraz więcej!

Wolontariat jest zaraźliwy.. 😉 W ostatnim miesiącu poznaliśmy wiele nowych osób gotowych do pracy na rzecz innych, w tym kolejne osoby z niepełnosprawnościami. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Hajnówce skutecznie zasialiśmy bakcyl wolontariatu integracyjnego. Podstawową wiedzę o istocie wolontariatu już przekazaliśmy. Formalne zawiązanie kolejnej grupy PełnoAktywnych Wolontariuszy zapewne już po wakacjach. Wtedy także ruszamy z konkretnymi działaniami w terenie. Pomysły już są, bo i potrzeb ogrom, także na ziemi hajnowskiej. Działamy!

Inicjatywy na rzecz rozwoju wolontariatu jako sposobu na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami podejmujemy we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim.

fot.: OWES w Subregionie Bielskim