Podlaska Sieć Pozarządowa obradowała 20 maja

Home / Uncategorized / Podlaska Sieć Pozarządowa obradowała 20 maja
Podlaska Sieć Pozarządowa obradowała 20 maja

Podlaska Sieć Pozarządowa powstała w 2011 r.  Obecnie  jest 30-osobową reprezentacją organizacji pozarządowych z 15 powiatów  województwa podlaskiego. Przedstawicielkami organizacji z terenu powiatu siemiatyckiego są: Katarzyna Kamecka-Lach (Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”) oraz Urszula Tomasik (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe).

Mnóstwo ważnych tematów podjęto na spotkaniu Sieci, które odbyło się 20 maja 2016 r. Spraw dotyczących zarówno funkcjonowania Sieci, jak i całego trzeciego sektora.  W życie weszło bowiem szereg zmian w Prawie o Stowarzyszeniach i innych aktach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych. Wymieńmy je tylko hasłowo: (1) funkcja pełnomocnika w stowarzyszeniu; (2) stowarzyszenia zwykłe w nowej odsłonie; (3) petycje w relacjach NGO-JST; (3) likwidacja niektórych opłat sądowych; (4) uproszczona księgowość; (5) nowe uregulowania ws. rad działalności pożytku publicznego; (6) zmieniony wzór formularza dla „małych grantów”.

Więcej o majowym spotkaniu oraz o działalności Podlaskiej Sieci Pozarządowej znajduje się na stronie www.podlaskasiec.org.pl