PSS Podaj Dalej – RUSZAMY!

PSS Podaj Dalej – RUSZAMY!

Miło nam poinformować o naszym kolejnym projekcie!!!
Jego tytuł „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, czyli w skrócie: PSS Podaj Dalej.
Okres realizacji: wrzesień 2021 – czewiec 2023.
Realizator: Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”
Miejsce realizacji: Subregion Bielski, tzn. powiaty: siemiatycki, bielski i hajnowski
Całkowita wartość projektu: 303.320 zł.
Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację (wygraliśmy konkurs ze świetnym wynikiem!) w wysokości 257.590 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

DLACZEGO REALIZUJEMY TEN PROJEKT?

Projekt „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”  jest po to, aby zagospodarować energię społeczną, która spontanicznie pojawiła się po wybuchu epidemii Covid-19. Stworzymy grupom formalnym i nieformalnym, samorządom, liderom, mieszkańcom Subregionu Bielskiego przestrzeń do samoorganizacji i współpracy międzysektorowej w zakresie niesienia pomocy w swoim środowisku lokalnym i subregionalnym. Projekt ma też charakter interwencyjny i służy zwiększeniu zaangażowania młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w życie publiczne oraz odbudowaniu relacji społecznych utraconych na skutek wielomiesięcznej izolacji oraz zdalnej nauki.

JAKIE DZIAŁANIA PRZED NAMI, AŻ DO CZERWCA 2023 R.?

 1. Zawiążemy i wzmocnimy Podlaską Sieć Samopomocową „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej)
 2. Udostępnimy internetową platformę pomocową – narzędzie do kojarzenia potrzebujących z pomagającymi, promowania akcji i wydarzeń charytatywnych
 3. Przeszkolimy liderów i liderki organizacji i grup samopomocowych – program edukacyjny „Lider Samopomocy”
 4. Stworzymy forum współpracy i wymiany doświadczeń dla szkolnych koordynatorów wolontariatu
 5. Przeprowadzimy lekcje obywatelskie dla uczniów i uczennic klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów i uczennic szkół średnich
 6. Razem ze szkolnymi kołami wolontariatu przeprowadzimy wiele niesamowitych akcji wolontarystycznych
 7. Uruchomimy program wolontariatu kompetencyjnego „Giełda Talentów” i pokażemy światu za pośrednictwem telewizji NGOtv jak wiele możemy się nauczyć od naszych seniorów i seniorek oraz osób z niepełnosprawnościami
 8. Zawiążemy lokalne koalicje współpracy pomocowej
 9. Wesprzemy samorządy w rozwijaniu wolontariatu – przeszkolimy koordynatorów wolontariatu, pomożemy samorządom nawiązać współpracę z wolontariuszami
 10. A efekty całego projektu podsumujemy w 2023 r. podczas dużego wydarzenia – Forum Pomocowego.

KOGO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

– Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które realizują działania pomocowe lub dopiero zamierzają je podjąć;

– Liderki i liderów z organizacji i grup samopomocowych;

– Koordynatorów i koordynatorki szkolnych kół/klubów wolontariatu (szkoły podstawowe i średnie, w tym specjalne);

– Wolontariuszki i wolontariuszy ze szkolnych kół wolontariatu;

–  Uczniów i uczennice 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich;

– Seniorki i seniorów (w wieku 60+)

– Osoby z niepełnosprawnościami;

– Szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły specjalne z terenu Subregionu Bielskiego;

– Lokalne samorządy i jednostki samorządowe;

– Mieszkańców i mieszkanki Subregionu Bielskiego, wszystkich zainteresowanych wolontariatem i niesieniem pomocy.

MASZ PYTANIA? NASZ PROJEKTOWY ZESPÓŁ CHĘTNIE POMOŻE:

 • Kasia Kamecka-Lach, kierownik projektu, tel. 600881572, kamecka.lach@gmail.com
 • Beata Małkińska, koordynatorka samopomocy w PSS Podaj Dalej, tel. 501774675, beatamalkinska989@gmail.com
 • Marlena Niewińska, wolontariuszka – asystentka koordynatorki samopomocy w PSS Podaj Dalej, tel. 506762857
 • Andrzej Zdanowicz i Urszula Bisz-Zdanowicz, program Giełda Talentów, tel. 729886639, urszulabisz@gmail.com
 • Adam Kamecki-Lach, forum szkolnego wolontariatu, wsparcie informatyczne i medialne, tel. 660463410, adam@centrumnawschodzie.pl