PSS Podaj Dalej – RUSZAMY!

PSS Podaj Dalej – RUSZAMY!

Miło nam poinformować o naszym kolejnym projekcie!!!
Jego tytuł „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, czyli w skrócie: PSS Podaj Dalej.
Okres realizacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2023.
Realizator: Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”
Miejsce realizacji: Subregion Bielski, tzn. powiaty: siemiatycki, bielski i hajnowski
Całkowita wartość projektu: 303.320 zł.
Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację (wygraliśmy konkurs ze świetnym wynikiem!) w wysokości 257.590 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

DLACZEGO REALIZUJEMY TEN PROJEKT?

Projekt „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”  jest po to, aby skuteczniej nieść pomoc wszystkim, którzy z różnych powodów jej potrzebują. Pomysł na stworzenie takiej Sieci zrodził się podczas pierwszej fali epidemii Covid-19 (wiosną 2020). Postanowiliśmy zagospodarować tę niezwykłą energię i chęć niesienia pomocy, która spontanicznie w tak wielu z nas się wówczas pojawiła. Poprzez różnego rodzaju wsparcie, tworzymy lokalnym organizacjom, grupom nieformalnym, samorządom, liderom, młodzieży szkolnej, mieszkańcom Subregionu Bielskiego przestrzeń do samoorganizacji i współpracy. Projekt ma też charakter interwencyjny, gdyż wspólne działania służą odbudowaniu relacji i więzi społecznych  utraconych na skutek wielomiesięcznej izolacji oraz zdalnej nauki.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE!