Zgłoś kandydatkę, kandydata do Konkursu na Najaktywniejszego Wolontariusza 2021

Zgłoś kandydatkę, kandydata do Konkursu na Najaktywniejszego Wolontariusza 2021

Twój Wolontariusz/Wolontariuszka wykonuje niesamowitą prace?
Chcesz Ją/Go docenić, podziękować za zaangażowanie i zmotywować do dalszego działania?
Zgłoś Ją/Go do już III edycji Konkursu na Najaktywniejszego Wolontariusza w Subregionie Bielskim !!!

Zgłoszenia jeszcze tylko do 20 września 2021 !
Konkurs obejmuje Subregion Bielski, tj. powiaty: siemiatycki, hajnowski, bielski.
Zgłoszeń mogą dokonywać: organizacje, instytucje, osoby prywatne

Troje Najaktywniejszych Wolontariuszy uhonorujemy Nagrodą im. Łukasza Glinko!
Rozdanie nagród podczas tegorocznej Gali Wolontariatu, która odbędzie się jesienią.
Laureaci subregionalnego konkursu będą mogli być zgłoszeni do regionalnego konkursu organizowanego przez Korpus Solidarności.

Konkurs w Subregionie Bielskim organizowany jest od 2019 roku wspólnie przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

Informacji w sprawie konkursu udziela p. Jolanta Sobesiuk z Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, kontakt:: jolantasobesiuk@gmail.com