Razem dla Rozwoju Podlasia Nadbużańskiego

Home / Uncategorized / Razem dla Rozwoju Podlasia Nadbużańskiego
Razem dla Rozwoju Podlasia Nadbużańskiego

Z przyjemnością informujemy o zawiązaniu się partnerstwa lokalnego pod nazwą „Razem dla Rozwoju Podlasia Nadbużańskiego”. Umowa partnerska została podpisana 2 grudnia 2011 r. Jak stanowi § 3 Umowy, celem Partnerstwa jest „aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego i turystycznego Podlasia Nadbużańskiego”. Realizacja tego celu będzie się odbywać m.in. poprzez wzmacnianie lokalnych organizacji pozarządowych, promocję kultury i walorów przyrodniczych naszego regionu, wspieranie przedsiębiorczości i aktywizację zawodową mieszkańców.

 

Sygnatariuszami Umowy ze strony samorządu są:
Starosta Powiatu Siemiatyckiego
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach

Stronę pozarządową reprezentują:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry
Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Korycinach
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dołubowie
Stowarzyszenie „Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych”
Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Partnerstwo ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy do włączenia się pozostałe instytucje, organizacje, przedsiębiorców i osoby fizyczne, wszystkich którzy podzielają przyjęte przez nas cele partnerstwa.