VII FIP – Święto podlaskiego III sektora

Home / Uncategorized / VII FIP – Święto podlaskiego III sektora
VII FIP – Święto podlaskiego III sektora

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Białymstoku odbyło się VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP). Wzięło w nim udział ponad 100 organizacji pozarządowych z terenu całego woj. podlaskiego. Na spotkaniu głos środowiska pozarządowego z południa województwa  był szczególnie mocno słyszalny dzięki obecności naszego Stowarzyszenia.

VII Forum odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „III sektor dla Polski” prowadzonej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Siecią SPLOT. W woj. podlaskim organizatorem spotkania był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, we współpracy z Podlaską Siecią Pozarządową oraz Samorządem Woj. Podlaskiego.

Dwudniowe dyskusje i warsztaty pozwoliły znaleźć odpowiedź na wiele ważnych pytań, aczkolwiek jest to dopiero początek prac nad sformułowaniem strategii dla sektora obywatelskiego. Praca nad kluczowymi pytaniami doprowadzi do sformułowania ogólnopolskiej strategii działania. Każde z 16 województw wypracowuje fragment tej strategii. W woj. podlaskim dyskusje odbywają się pod hasłem: „Sektor wystandaryzowany: poprawa jakości czy autodestrukcja”. Poza FIP, prace nad strategią prowadzone są w każdym województwie przez Regionalne Panele Ekspertów. Do Panelu pracującego w naszym województwie została zaproszona  Katarzyna Kamecka-Lach, prezeska Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”.