Rusza cykl szkoleniowo-doradczy dla NGOs

Home / Uncategorized / Rusza cykl szkoleniowo-doradczy dla NGOs
Rusza cykl szkoleniowo-doradczy dla NGOs

Już w listopadzie 2014 rusza cykl szkoleniowo-doradczy dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu siemiatyckiego!Bezpłatna oferta obejmuje: doradztwo księgowe, szkolenie nt. fundraisingu, szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty z zakresu współpracy NGO z samorządem, a ponadto dwudniowy wyjazd studyjny. Realizatorem projektu jest Powiat Siemiatycki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie”, Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich Wsi Narojki, Stowarzyszeniem „Klub Amazonki” w Siemiatyczach.

Więcej informacji o projekcie na stronie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach O szczegółowych terminach spotkań i szkoleń będziemy także informować na stronie naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy do udziału!

Projektu p.n. „Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś IV LEADER, ”Małe projekty”.