„Działalność gospodarcza w NGO” – szkolenie 14 listopada 2014 w Siemiatyczach

Home / Uncategorized / „Działalność gospodarcza w NGO” – szkolenie 14 listopada 2014 w Siemiatyczach
„Działalność gospodarcza w NGO” – szkolenie 14 listopada 2014 w Siemiatyczach

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu siemiatyckiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO.

Termin: 14 listopada 2014 r. (piątek), w godz. 8:00 – 16:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, sala 119 (I piętro).

 

Podczas 8-godzinnego szkolenia zostaną przybliżone m.in. następujące zagadnienia:

– podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych;

– pozytywne i negatywne strony prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe;

– definicje: działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca;

– działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna a działalność gospodarcza (zasady, różnice, przykłady);

– działalność gospodarcza w fundacji i stowarzyszeniu (podstawy prawne, różnice);

– formy prowadzenia działalności gospodarczej: działalność niewyodrębniona i wyodrębniona (spółki prawa handlowego);

– jak założyć działalność gospodarczą przez NGO – krok po kroku

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie Starostwa

 

Szkolenie jest częścią projektu realizowanego przez Powiat Siemiatycki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie”, Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich Wsi Narojki, Stowarzyszeniem „Klub Amazonki”.

Projekt p.n. „Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś IV LEADER, ”Małe projekty”.