Szkolenie z fundraisingu – 19 grudnia 2014, Siemiatycze

Home / Uncategorized / Szkolenie z fundraisingu – 19 grudnia 2014, Siemiatycze
Szkolenie z fundraisingu – 19 grudnia 2014, Siemiatycze

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu siemiatyckiego na szkolenie! Tym razem poznacie tajniki FUNDRAISINGU – jak pozyskiwać fundusze od darczyńców indywidualnych, firm i instytucji.

Termin: 19 grudnia 2014 (piątek), godz. 8.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, sala 202

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Starostwa

Szkolenie jest częścią projektu realizowanego przez Powiat Siemiatycki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie”, Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich Wsi Narojki, Stowarzyszeniem „Klub Amazonki”.

Projekt p.n. „Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś IV LEADER, ”Małe projekty”.