Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?” (Białowieża, 24-25 stycznia 2015 r.)

Home / Uncategorized / Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?” (Białowieża, 24-25 stycznia 2015 r.)
Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?” (Białowieża, 24-25 stycznia 2015 r.)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacji pozarządowej.

Podczas dwudniowych warsztatów, w przystępny i ciekawy sposób zostanie przybliżona tematyka wolontariatu, w tym m.in.:

  •  Co to jest wolontariat (historia, definicje, rodzaje)
  •  Prawne aspekty wolontariatu
  •  Jak przygotować organizację do współpracy z wolontariuszami
  •  Jak rekrutować wolontariuszy i zarządzać wolontariatem w organizacji (komunikacja, planowanie i monitorowanie pracy, motywowanie wolontariuszy)
  • Jak organizować wolontariat w środowisku lokalnym

Omówione zostanie także wiele innych ważnych zagadnień, w tym rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24 – 25 stycznia 2015 r. (sobota-niedziela) w Ośrodku GAWRA w Białowieży, ul. Gen. M. Polecha 2.  Poprowadzi je Pani Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, która doskonale zna tematykę szkolenia, zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnikom zapewnione będzie: wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu w obie strony. Uczestnicy otrzymają także specjalne certyfikaty.

 

Informacje szczegółowe oraz zgłoszenia

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

Informacji udziela także koordynatorka w subregionie bielskim:

Katarzyna Kamecka-Lach, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

Tel. 600 881 572

kamecka.lach@scnw.pl

UWAGA – Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! Informację o zakwalifikowaniu potwierdzimy telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda z zainteresowanych organizacji pozarządowych (z woj. podlaskiego) może zgłosić na szkolenie nie więcej niż dwie osoby.