Ruszyła pracownia multimedialna w Dołubowie!

Home / Uncategorized / Ruszyła pracownia multimedialna w Dołubowie!

Gmina Dziadkowice ma szansę na cyfrową „pomarańczową” rewolucję oraz pozytywną zmianę społeczną. W czwartek 5 listopada zainaugurowano działalność wiejskiej świetlicy multimedialnej (Pracownia Orange) przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie. We wspomnianej świetlicy mieszkańcy gminy Dziadkowice (w tym osoby starsze, niepełnosprawne) oraz uczestnicy WTZ na nowoczesnym sprzęcie komputerowym i korzystając z darmowego Internetu, będą mogli krok po kroku poznawać „cyfrowy świat”. Będzie to także otwarte miejscem spotkań, rozwijania pasji, realizacji kursów i szkoleń oraz wielu innych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Na terenie woj. podlaskiego istnieją tylko trzy Pracownie Orange – w Dubiczach Cerkiewnych (uruchomiona dwa lata temu), od niedawna w Dubinach (powiat hajnowski), a obecnie także w Dołubowie.

Świetlica powstała z inicjatywy 6-osobowej grupy lokalnych animatorów. Wszyscy są związani z działającymi na terenie gminy Dziadkowice organizacjami oraz podmiotami ekonomii społecznej: Stowarzyszeniem Pomocy Szansa (prowadzącym tutejsze WTZ), Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie”, Spółdzielnią Socjalną „Esskapada” oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dołubowie. Wyposażenie oraz sprzęt komputerowy grupa pozyskała z Fundacji Orange w ramach drugiej edycji programu „Pracownie Orange”. Dzięki Fundacji udało się także częściowo przeprowadzić remont pomieszczenia, aczkolwiek główny wkład w tym zakresie mieli lokalni przedsiębiorcy z branży budowlanej. Ogromny był ponadto wkład pracy wolontariuszy, w tym zaangażowanie niepełnosprawnych uczestników WTZ w ramach tzw. wolontariatu integracyjnego.

Samo zgłoszenie do programu „Pracownie Orange” stanowiło spore wyzwanie. W pierwszym etapie, spośród ponad tysiąca zgłoszeń z całej Polski grupa inicjatywna z Dołubowa została wybrana przez komisję konkursową do „pięćdziesiątki” finalistów. W drugim etapie to internauci zdecydowali o wyborze 26 miejsc, gdzie mają powstać pracownie. Dołubowo zajęło pierwsze miejsce w woj. podlaskim, zdobywając ponad 77 tys. głosów! Był to ogromny wysiłek wszystkich głosujących, którzy przez 3 tygodnie codziennie oddając swoje głosy uwierzyli, że w Dołubowie można stworzyć niezwykłe miejsce edukacji cyfrowej na wsi.

Wszelkie informacje o podejmowanych działaniach w ramach Pracowni Orange w Dołubowie można uzyskać w WTZ Dołubowo oraz na facebooku (wydarzenie: „Pracownia Orange w WTZ w Dołubowie”).