„Spotkajmy się! – Pierwszy Piknik PełnoAktywnych, 20 września w Siemiatyczach

Home / Uncategorized / „Spotkajmy się! – Pierwszy Piknik PełnoAktywnych, 20 września w Siemiatyczach
„Spotkajmy się! – Pierwszy Piknik PełnoAktywnych, 20 września w Siemiatyczach

Informujemy o nowej inicjatywie społecznej pod nazwą „PełnoAktywni”. Inicjatorami jest grupa mieszkańców powiatu siemiatyckiego, zainteresowanych problematyką niepełnosprawności. PełnoAktywni sa na razie nieformalną grupą działającą przy Stowarzyszeniu „Centrum na Wschodzie”.

W  niedzielę 20 września  2015 r. w Siemiatyczach od  godz. 14.00 przy MOSiR nad zalewem odbędzie się Pierwszy Piknik PełnoAktywnych pod hasłem „Spotkajmy się!”.

Do kogo przede wszystkim adresowane jest zaproszenie? Zarówno do osób z niepełnosprawnością, jak i osób sprawnych, do organizacji i instytucji, lokalnych samorządów, przedsiębiorców, wszystkich którzy chcieliby lepiej poznać cele PełnoAktywnych i są zainteresowani włączeniem się (w różnej formie) w ich działania, lub po prostu chcieliby wyrazić swoją opinię w kilku kluczowych tematach:

  1. Przyjazna przestrzeń i architektura
  2. Dostępne: sport, edukacja i kultura
  3. Lokalny rynek pracy „bez barier”

Podczas pikniku stworzymy m.in. „Drzewo Potrzeb” oraz „Drzewo Pomysłów” – każdy będzie mógł zgłosić potrzeby oraz swoje propozycje odnośnie tego, jak można poprawić lokalną przestrzeń, usługi publiczne oraz rynek pracy, aby były one bardziej przyjazne nie tylko dla osób sprawnych, ale także osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W luźnej piknikowej atmosferze porozmawiamy także o koncepcji utworzenia centrum wolontariatu w Siemiatyczach. Zebrane opinie i propozycje pomogą PełnoAktywnym w przygotowaniu kolejnych działań. Zapraszamy!

Organizatorem pikniku jest grupa „PełnoAktywni”. Wsparcie logistyczne i osobowe (wolontariuszy) zapewni Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielnia Socjalna „Esskapada”, miejsce na piknik udostępnił nam Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach – bardzo dziękujemy! :)

Piknik jest częścią projektu „PełnoAktywni”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, z Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

Zapraszamy na stronę internetową PełnoAktywnych www.pelnoaktywni.pl  oraz do polubienia PełnoAktywnych i pozostania z nimi w stałym kontakcie na facebooku  www.facebook.com/PelnoAktywni