Podlaska Sieć Wolontariatu – gotowa do działania! :)

Home / Uncategorized / Podlaska Sieć Wolontariatu – gotowa do działania! :)
Podlaska Sieć Wolontariatu – gotowa do działania! :)

W okresie wrzesień 2014-czerwiec 2015 na terenie województwa podlaskiego realizowany jest projekt Podlaska Sieć Wolontariatu. Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” pełni w nim funkcję subregionalnego koordynatora projektu. Nasze prace koncentrują się na południu województwa, w powiatach: siemiatyckim, bielskim i hajnowskim. Projekt powoli dobiega końca, czas zatem na podsumowania :)

W tym czasie na terenie naszego subregionu odbyły się 4 szkolenia dla wolontariuszy (dwa w Bielsku Podlaskim, jedno w Siemiatyczach i jedno w Hajnówce), łącznie przygotowano do pracy wolontaryjnej 60 osób!

W styczniu zorganizowano w Białowieży dwudniowe warsztaty, w których wzięło udział 25 koordynatorów pracy wolontariackiej.

Z kolei 12 czerwca o tematyce wolontariatu rozmawialiśmy w Siemiatyczach z grupą 15 pracowników administracji publicznej.

W siedzibie naszego Stowarzyszenia funkcjonuje punkt doradczy dla organizacji, które już współpracują lub dopiero zamierzają nawiązać współpracę z wolontariuszami.

W czerwcu subregion odwiedziła specjalnie przygotowana w ramach projektu wystawa fotograficzna, ukazująca pracę wolontariuszy związanych z podlaskimi organizacjami. Wystawa „podróżuje” obecnie po różnych  miejscach całego województwa i towarzyszy wielu ważnym wydarzeniom, oczywiście promując wolontariat.

  

 

Równolegle z pracami w naszym subregionie, prowadzone były prace na forum wojewódzkim. W tym czasie regularnie spotykali się przedstawiciele ponad 20 organizacji pozarządowych, którzy intensywnie pracowali nad formalnym powołaniem Podlaskiej Sieci Wolontariatu. Sieć ukonstytuowała się w czerwcu br. Skupia ona podlaskie organizacje, które współpracują z wolontariuszami. Sieć ona charakter otwarty, zachęcamy także inne podlaskie organizacje do przystępowania do nas! Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Sieci: www.wolontariatpodlaski.pl

Zakończenie projektu to jednocześnie tak naprawdę dopiero początek działalności  Podlaskiej Sieci Wolontariatu. W ramach projektu Sieć wypracowała swoją misję, cele, najważniejsze dokumenty. Mamy w regionie odpowiednio przeszkolonych koordynatorów pracy wolontariackiej, kompetentnych i zmotywowanych do pracy wolontariuszy, grupę otwartych na współpracę urzędników administracji publicznej. Zawiązały się także nowe, ważne relacje pomiędzy organizacjami z całego województwa. Czas teraz na wspólnie działania na rzecz rozwoju wolontariatu w województwie podlaskim! :)

 

Projekt „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” z Osmoli i Fundacją Leonardo z Łomży.