Spotkanie Podlaskiej Sieci Pozarządowej

Home / Uncategorized / Spotkanie Podlaskiej Sieci Pozarządowej
Spotkanie Podlaskiej Sieci Pozarządowej

Pierwsze powakacyjne spotkanie Podlaskiej Sieci Pozarządowej odbyło się 22 września 2017 r. Powiat siemiatycki reprezentowały: Katarzyna Kamecka-Lach (Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”) oraz Urszula Tomasik (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe). Tym razem Sieć skorzystała z gościnności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W części spotkania wziął udział Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Maciej Żywno. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Eliza Szadkowska- Pełnomocniczka Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowym.

Program spotkania obejmował następujące punkty:

I. Przedstawienie wyników zbiórek wyborczych w 7 powiatach: M. Łomża, Powiat Kolno, Powiat Mońki, powiat Zambrów, powiat Hajnówka, M. Białystok, powiat Sokółka.

II. Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wymienionymi w art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,  w 2018.

III. Konsultacje Projektu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu wykonania zleconego zadania należącego do Województwa Podlaskiego w 2018 r., wraz z wzorami kart oceny i harmonogramem otwartych konkursów.

W drugiej części spotkania dokonano wyboru nowego Prezydium PSP. W wyniku głosowania ustalono liczebność Prezydium na 6 osób.  Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie: Przewodniczący – Tomasz Dudziński, Z-ca Przewodniczącego – Marcin Sekściński, sekretarz – Ewa Jasińska; Rzecznik Prasowy – Zdzisław Narel, Członek – Natalia Gierasimiuk, Członek – Mariusz Popowski.

Termin kolejnego spotkania ustalono na grudzień 2017 r.

Fot. Katarzyna Kamecka-Lach

DSC_0536_resize DSC_0594_resize DSC_0633_resize