Zapraszamy na szkolenia komputerowe!

Home / Uncategorized / Zapraszamy na szkolenia komputerowe!
Zapraszamy na szkolenia komputerowe!

Pierwsze grupy własnie rozpoczęły swoją przygodę z komputerem!

GMINA DZIADKOWICE jest jedną ze 101 gmin uczestniczących w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

CEL PROJEKTU: zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych) osób, które nie korzystały dotąd z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie kontaktują się z bliskimi przez skype, itp ).

ZAPRASZAMY NA: bezpłatne szkolenia stacjonarne i kursy e-learningowe. Co istotne, wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się NA TERENIE GMINY DZIADKOWICE!

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA: Katarzyna Kamecka-Lach, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”, tel. 600 881 572, kamecka.lach@gmail.com

Zapraszamy na facebookową strone E-Mocni Dziadkowice

INFORMACJE O PROJEKCIE: www.e-mocni.org.pl

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).