Wolontariat w instytucji samorządowej? Jak najbardziej!

Wolontariat w instytucji samorządowej? Jak najbardziej!

Pracownicy samorządowych instytucji pomocy społecznej, bibliotek, ośrodków kultury często czują się przeciążeni obowiązkami. Dlaczego tak rzadko zatem korzystają z pomocy wolontariuszy? Odpowiedź bywa banalna – otóż wiele instytucji nie wie jak zorganizować u siebie wolontariat, aby współpraca z wolontariuszami odbywała się zgodnie z prawem i – co równie ważne – etycznie! Aby wzmocnić wiedzę samorządów (i tym samym zachęcić do wolontariatu!) we wrześniu zorganizowaliśmy na terenie Subregionu Bielskiego 3 szkolenia: w Bielsku Podlaskim, w Boćkach i w Dziadkowicach. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są wymogi formalne i prawne dotyczące wolontariatu, jak motywować wolontariuszy, i skąd ich w ogóle „wziąć”.  Przybliżyliśmy temat umów/porozumień wolontariackich, ewidencji czasu pracy wolontariusza, kwestie ubezpieczeń i innych obowiązków każdego organizatora wolontariatu. Pomogliśmy zrozumieć czym w ogóle jest wolontariat i przy okazji obaliliśmy kilka mitów na jego temat. Uczestnicy dowidzieli się jakie wsparcie dla organizatorów wolontariatu oferuje Korpus Solidarności. Otrzymali od nas także wzory dokumentów i zaoferowaliśmy im dalsze konsultacje po szkoleniu.

Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w samorządach odbyły się w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.