Współpracujemy już trzeci rok. Dołącz do Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu!

Współpracujemy już trzeci rok. Dołącz do Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu!

Aktualizacja: wrzesień 2023

Kim jesteśmy?

Koordynujemy wolontariat w naszych szkołach. A szkoły mamy rozsiane są po całym Subregionie Bielskim, czyli w 3 powiatach: siemiatyckim, bielskim i hajnowskim. Jesteśmy  w szkołach średnich, podstawowych, w szkołach specjalnych. Czasem jest to duża miejska placówka, a czasem niewielka wiejska szkoła dla kilkudziesięciu uczniów. Wszędzie jednak potrafimy zdziałać z młodzieżą naprawdę WIELKIE rzeczy! Uwielbiamy naszych młodych wolontariuszy, i chcemy robić z nimi jeszcze więcej i jeszcze lepiej!

Dlaczego Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu?

Wspaniale prowadzi się wolontariat w swojej szkole, ale dobrze też zainspirować się tym, co robią inne szkolne koła wolontariatu. Warto poznać innych koordynatorów i powymieniać między sobą nie tylko numery telefonów, ale i bogate przecież doświadczenia. Zdobywamy także nowe umiejętności i wiedzę niezbędną każdemu koordynatorowi szkolnego wolontariatu, a bardzo pomaga nam w tym Szkolny Korpus Solidarności.

Poznaj nas po naszych działaniach!

Z naszych spotkań zrodziło się już wiele arcyciekawych akcji! Odkąd współpracujemy ze sobą w Forum Szkolnych Koordynatorów wolontariatu, poznaliśmy też wiele organizacji pomocowych działających w naszych gminach i powiatach. Robimy teraz wspólnie akcje pomocowe i dzięki temu praca szkolnych wolontariuszy jest bardziej zauważona i doceniona także poza naszymi szkołami (zobacz nasze ubiegłoroczne wspólne akcje.)

Gdzie można nas spotkać?

Stacjonarne spotkania Forum odbywają się najczęściej w Bielsku Podlaskim. Czasem spotykamy się w swoim szkolnym gronie, aby podyskutować o sprawach stricte związanych z wolontariatem szkolnym. Aby odrobinę ponarzekać na systemowe rozwiązania 😉 ale częściej aby się wzajemnie zmotywować i zainspirować! Od początku 2022 r. spotykamy się także razem z organizacjami skupionymi w Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej”.  Na wspólnych spotkaniach planujemy działania także poza szkołami.  Naszym ulubionym gościnnym miejscem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim. Choć bywa, że spotkasz nas także np. przy ognisku z kiełbaskami gdzieś w plenerze ? Jesteśmy ponadto w stałym kontakcie w grupie Forum na Facebooku. oraz w grupie PSS Dołącz od obu grup i bądź z nami w stałym kontakcie!

Dołącz do nas!

Jeśli także prowadzisz wolontariat w swojej szkole, dołącz do nas, zapraszamy! – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! To dobry moment, bo akurat planujemy kolejne wspólne działania na jesień 2023. Kontakt do nas: tel. 600 881 572, email: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl

 

Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu powstało w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa” , który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.