Wolontariat w ochronie środowiska

Wolontariat w ochronie środowiska

Zapraszamy na spotkanie rozwijające dla wolontariuszy: „Razem chronimy nadbużańską przyrodę – wolontariat w ochronie środowiska”. 

Termin: 5 października 2021, godz. 10.30

Miejsce: Pracownia Orange w Dołubowie, budynek WTZ, Dołubowo 35, gmina Dziadkowice

Jeśli jesteś aktywnym wolontariuszem/ką, interesujesz się przyrodą i chcesz podejmować działania dotyczące  ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności na terenie Doliny Bugu,  zapraszamy Cię na  spotkanie!

Program spotkania obejmie następujące tematy: (1) ochrona środowiska naturalnego jako potencjalnego miejsca pracy wolontariusza; (2) rola wolontariatu w zwiększaniu powierzchni zadrzewionych; (3) utrzymanie czystości na szlakach – udział wolontariuszy w porządkowaniu obszarów leśnych; (4) zagrożenia związane z wykonywaniem działań wolontarystycznych w terenie leśnym.

Poznasz ogólne zasady bezpieczeństwa podczas akcji w terenie, w lesie, nad wodą, m.in zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku ukąszeń, pogryzień i użądleń. Dowiesz się co zrobić gdy zbierając śmieci znajdziesz odpady zagrażające zdrowiu i życiu. Jak dobrze zaplanować  akcję i zachęcić innych do włączenia się w nią? Jak rozpromować jej efekty?

Chętni, po ukończonym szkoleniu będą mieli możliwość jako wolontariusze uczestniczyć w akcjach, które obecnie są realizowane w woj. podlaskim. Dowiecie się jak Korpusu Solidarności wspiera i motywuje wolontariuszy.  Opowiemy m.in. o akcji #CzysteRzeki  do której nadal można dołączyć. Wspólnie poszukamy także pomysłów na działania edukacyjne z zakresu ekologii adresowane do różnych grup wiekowych.

Przyjdź! Poznasz osoby o podobnych zainteresowaniach i wspólnie podejmiecie działania, które pomogą zachować piękno i czystość Doliny Bugu!

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr telefonu: +48 600 881 572.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka. Specjalizuje się w tematyce wolontariatu integracyjnego. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu. Razem z wolontariuszami przeprowadziła wiele akcji, w tym związanych z ochroną środowiska, najbardziej znana to „Ustrzel wysypisko!” – likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz działania edukacyjne rozwijające postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży.  Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”. 

Organizatorem spotkania jest  Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, przy wsparciu Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie”. Spotkanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.