Zapraszamy na lokalne spotkanie z wolontariatem!

Zapraszamy na lokalne spotkanie z wolontariatem!

Termin spotkania: 30 listopada 2021, godz. 16.00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14, Bielsk Podlaski

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na lokalne spotkanie z wolontariatem. Zapraszamy czynnych, doświadczonych koordynatorów wolontariatu i tych, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z wolontariuszami w swoich organizacjach, szkołach, instytucjach. Szczególne zaproszenie kierujemy do koordynatorów wolontariatu z terenu Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski).

W ciepłej bibliotecznej atmosferze, w formule „spotkania przy kawie” porozmawiamy na tematy bliskie każdemu koordynatorowi wolontariatu. Spotkanie służy lepszemu poznaniu się, wymianie doświadczeń, wzajemnemu inspirowaniu, komunikacji, motywowaniu i nawiązywaniu relacji. Tematyka obejmie m.in. następujące zagadnienia: czym jest i jak działa Korpus Solidarności; jakie wartości łączą członków Korpusu Solidarności; na czym polega specyfika wolontariatu z uwzględnieniem wolontariatu długoterminowego; zakres zadań koordynatora wolontariatu; rejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW); profesjonalną współpracę z wolontariuszami – certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności;  kryteria przyznania certyfikatu.

Spotkanie będzie także okazją do podsumowania działań  pomocowych realizowanych w Subregionie Bielskim w 2021 r. oraz zaplanowania działań na nadchodzący 2022 rok.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr telefonu: +48 600 881 572.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka, trenerka, społeczniczka. Inicjatorka i koordynatorka działających w Subregionie Bielskim:  PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu oraz Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej”. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”.

Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.