Kolejna grupa wolontariuszy przeszkolona w ramach „Podlaskiej Sieci Wolontariatu”

Home / Uncategorized / Kolejna grupa wolontariuszy przeszkolona w ramach „Podlaskiej Sieci Wolontariatu”
Kolejna grupa wolontariuszy przeszkolona w ramach „Podlaskiej Sieci Wolontariatu”
 

Szkolenie pt. „ABC wolontariatu” odbyło się w niedzielę 22 marca 2015 r. w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Integracja” w Bielsku Podlaskim. Uczestnikami szkolenia byli tym razem harcerze z bielskiego Hufca ZHP (Chorągiew Białostocka) oraz wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim.

Kolejne szkolenie dla wolontariuszy w  subregionie bielskim  już 18 kwietnia, tym razem w Siemiatyczach, serdecznie zapraszamy!

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i

realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” z Osmoli, Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku i Fundacją Leonardo z Łomży.